Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. Wałbrzych, NIP: 886-26-08-287, REGON: 891337815-6832Z, KRS: 0000021098 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Wysokość kapitału zakładowego: 5 302 120,00 zł